Hướng dẫn Tạo tài khoản Ngũ Đế – Đăng Ký Nick chơi game Ngũ Đế

Hướng dẫn các tạo tài khoản để chơi game Ngũ ĐếVõ Lâm Truyền Kỳ trên điện thoại di động bằng cách soạn tin nhắn SMS

NQ TDK48 TENDANGNHAP MATKHAU gửi 8730

Thí dụ: Bạn muốn tạo tài khoản daikagiangho với mật khẩu là 123456 soạn tin:

NQ TDK48 daikagiangho 123456 gửi 8730

BQT Game Ngũ Đế

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>