Game Bầu Cua trong Avatar

Game Bầu Cua trong Avatar

avatar bau cua

Kể từ phiên bản avatar 195 sẽ xuất hiện thêm game bầu cua

– Số Lượng Tham Gia: Max 5 Người (1 Nhà Cái, 4 Người Chơi)

– Trò chơi gồm một bàn cược gồm 6 cửa có hình Bầu, Cua, Cá, Tôm, Hươu, Gà, và 3 xúc xắc 6 mặt với các hình giống bàn cược. Ván chơi bắt đầu với 1 chủ bàn và tối đa 4 người khác cùng tham gia chơi.

– Đối với chủ bàn: Cứ 1 người chơi tham gia Chủ bàn phải có tối thiểu số xu gấp 24 lần tiền cược.

Ví dụ: Bàn cược 500 xu, nếu có một người chơi thì Bàn chủ phải có tối thiểu 12000 xu, 2 người chơi thì phải có tối thiểu 24000 xu.

Luật chơi:
– Người vào bàn trước sẽ đóng vai trò làm nhà cái.
– Các người chơi sẽ bắt đầu đặt cược vào các cửa trên bàn. (Tối đa 6 điểm mỗi người).
– Sau phần đặt sẽ là phần tả. Và cuối cùng xúc sắc sẽ reo.
– Người thắng là người đặt cược vào cửa có hình giống với mặt xúc xắc sau khi reo.
– Số tiền người chơi nhận được tương ứng với số mặt xuất hiện.
Ngược lại nếu đặt sai thì sô tiền sẽ thuộc về Chủ bàn.

Ví dụ :
– Người chơi đặt Cua, xúc xắc ra 3 mặt Cua, người chơi được 3 lần cược đặt.

-> Bắt đầu tả:
– Mỗi người chơi trong bàn chỉ có tối đa 1 lượt tả (Có thể không tả). Hiểu nôm na là người chơi sẽ lựa chọn 1 ô bất kỳ trên bàn và di chuyển nó sang 1 ô khác. (Hình 3)

Lưu ý: Nếu xúc sắc đổ ra chứa x2, x3 một loại cửa thì người chơi đặt thắng sẽ ăn x2, x3 lần của (số tiền cược) nhân (số lần đặt). (Hình 2)

Ví dụ: Đặt 6 điểm vào ô Cua, khi reo xúc sắc sẽ ra 2 Cua thì người chơi sẽ ăn 6x2x(Tiền cược)…Ngược lại nếu đặt sai thì vẫn chỉ mất 6x(Số tiền cược).

game avatar bau cua

BQT game avatar

 

 

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>